HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2021 tại Tổ Đình Tánh Không

Monday, May 31, 20216:37 PM(View: 2358)


HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2021

tại Tổ Đình Tánh Không ngày 29 tháng 5, 2021

Tuệ Vinh
CLICK vào hình để xen lớn hơn
Có thể xem toàn bộ hình ảnh có tại LINK:
https://tong2012.smugmug.com/Religion/20210529Ph%E1%BA%ADt-%C4%90%E1%BA%A3n-PL-2565-BNTC1-k%E1%BB%B3-3-t%E1%BA%A1i-T%E1%BB%95-%C4%90%C3%ACnh/
Le Phat Dan2021_01
Le Phat Dan2021_02Le Phat Dan2021_03Le Phat Dan2021_04Le Phat Dan2021_05Le Phat Dan2021_06Le Phat Dan2021_07Le Phat Dan2021_08Le Phat Dan2021_09Le Phat Dan2021_10Le Phat Dan2021_11Le Phat Dan2021_12Le Phat Dan2021_13Le Phat Dan2021_14Le Phat Dan2021_15Le Phat Dan2021_16Le Phat Dan2021_17Le Phat Dan2021_19Le Phat Dan2021_20Le Phat Dan2021_22Le Phat Dan2021_23Le Phat Dan2021_24Le Phat Dan2021_25
Le Phat Dan2021_26Le Phat Dan2021_27Le Phat Dan2021_28Le Phat Dan2021_29Le Phat Dan2021_30Le Phat Dan2021_31Le Phat Dan2021_32Le Phat Dan2021_33Le Phat Dan2021_34Le Phat Dan2021_35Le Phat Dan2021_36Le Phat Dan2021_37Le Phat Dan2021_39Le Phat Dan2021_41
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
83,248