HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Audio book: 4 CD "Thiền Luận Vấn Đáp"

Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 17694)

Hội Thiền Tánh Không phát hành audio book "Thiền Luận Vấn Đáp"

Hội Thiền Tánh Không vừa phát hành một bộ Audio Book gồm có 4 CD đọc từ quyển sách "Thiền Luận Vấn Đáp" của Thầy Thích Thông Triệt.Audio book: THIỀN LUẬN VẤN ĐÁP

Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo

Phật lịch 2551 - Dương lịch 2007
blankblankblankCLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

Disk 1

1. Giới Thiệu Thiền Luận Vấn Đáp


2. Ý Nghĩa Thiền Luận Vấn Đáp


Disk 2

1. Giá Trị Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người


2. Tác Dụng Của Thiền Trong Đời Sống Con Người


3. Những Điểm Khó Khăn Trong Thiền


Disk 3

1. Bốn Phương Tiện Chính Trong Thiền


2. Quán


3. Chỉ


4. Định


5. Huệ


Disk 4

1. Bài Đọc Thêm: Điện Não Đồ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 14, 2010(View: 3748)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 16500)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Sunday, June 12, 2022(View: 3476)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho pháp hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Monday, March 28, 2016(View: 15093)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
Monday, June 14, 2010(View: 17448)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
Friday, April 30, 2010(View: 16531)
Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo - Tập 2, Cuốn 2" với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
Wednesday, April 21, 2010(View: 14760)
69,256