HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Audio book: 4 CD "Thiền Luận Vấn Đáp"

Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 13799)

Hội Thiền Tánh Không phát hành audio book "Thiền Luận Vấn Đáp"

Hội Thiền Tánh Không vừa phát hành một bộ Audio Book gồm có 4 CD đọc từ quyển sách "Thiền Luận Vấn Đáp" của Thầy Thích Thông Triệt. Audio book: THIỀN LUẬN VẤN ĐÁP

Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo

blank

blank

blank

blank

blank

________________________________________________________________________

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, March 28, 2016(View: 9623)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
Monday, June 14, 2010(View: 12041)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 13027)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
Friday, April 30, 2010(View: 12649)
Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
Wednesday, April 21, 2010(View: 11558)
1,139,219