HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Audio Book: Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Friday, April 30, 201012:00 AM(View: 13376)
Bìa sách Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người
Audio Book:

Thưa quý vị, đây là quyển sách "Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo" Tập 2, Cuốn 2 với đề tài "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành vào năm 2005. Quyển sách này đã được thu âm qua giọng đọc của cô Thuần Ngộ, một thiền sinh tại đạo tràng Tánh Không Oregon, thành 15 dĩa CD. Đây là 15 đoạn âm thanh sắp xếp theo thứ tự như trong quyển sách dưới dạng MP3. Mời quý vị lắng nghe blank

 1. Giới Thiệu và Lời Tựa (78 phút)
 2. Những Nét Đặc Biệt Cơ Bản Của Thiền (69 phút)
 3. Tự Lực-Nhu Cầu-Quyết Tâm-Lý Thuyết-Lý Luận Chỉ Đạo (70 phút)
 4. Những Điều Kiện Trong Tiến Trình Thực Hành Thiền (71 phút)
 5. Năm Điểm Liên Kết Chính Yếu Trong Thiền (58 phút)
 6. Nghi Thức Tọa Thiền (56 phút)
 7. Hệ Thần Kinh Tự Quản (41 phút)
 8. Vai Trò Kỹ Thuật Trong Thiền (72 phút)
 9. Huấn Luyện Tâm (77 phút)
 10. Dụng Công Cơ Bản Trong Thiền (68 phút)
 11. Chiêu Thức Thư Giãn Mặt và Nghe Âm Thanh (80 phút)
 12. Vai Trò Của Tâm, Pháp, Kỹ Thuật, và Não Bộ (64 phút)
 13. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng I (65 phút)
 14. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng II (70 phút)
 15. Không Dán Nhãn Đối Tượng và Kinh Bàhiya (72 phút)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, March 28, 2016(View: 11030)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
Monday, June 14, 2010(View: 14748)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 12872)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 13884)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
Wednesday, April 21, 2010(View: 12465)
1,371,852