HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: LINK 9 VIDEO BÀI GIẢNG KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 3 tại Đạo tràng Nam Cali

Tuesday, October 14, 20149:03 AM(View: 15298)

Kính gởi quí Anh Chị Thiền Sinh,
Đây là 9 bài giảng trong lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã từ ngày 3 đến 12 tháng 10 năm 2014 tại Đạo tràng Nam Cali.
Ban tổ chức chân thành tri ân Ni Sư Triệt Như  đã cho phép phổ biến các video này lên mạng.
Ban tổ chức xin tri ân đến Anh Tuệ Không đã phát tâm thu hình các buổi giảng, Anh Tuệ Nguyên phụ trách phần thiết bị và ánh sáng. Riêng bài Huyễn, nhờ các hình của Anh Đức Trần và nhất là phần ghi notes đẹp và đầy đủ của Chị Tâm Nguyên mà bài Huyễn được thành tựu dù có bị trở ngại kỹ thuật. Ban tổ chức cũng xin cám ơn tất cả các Thiền sinh của lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã đã trực tiếp tham dự trong các buổi thu hình.
Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Học,
Tuệ Chiếu
9 bài giảng này cũng được đưa lên trang nhà www.tanhkhong.org:

9 bài giảng này cũng được đưa lên www.youtube.com tại các link sau:

 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Sunday, August 25, 2019(View: 10093)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Thursday, October 9, 2014(View: 16386)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 15971)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 14712)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 13972)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 14358)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 13976)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 13552)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
Thursday, October 9, 2014(View: 12620)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
69,256