HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền Viện Tánh Không

Thursday, March 3, 20228:15 AM(View: 656)
Ni sư Triệt Như:
VIDEO
Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN:
ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN
Thiền Viện Tánh Không 
==>https://youtu.be/SzB-H8pKG-w
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN
Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022

Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không
II . PHƯƠNG PHÁP
00:23
III . CHỦ TRƯƠNG
6:12
IV . MỤC TIÊU
12:24
V . TỔNG KẾT
29:50
Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm:
34:25
có thể download AUDIO tại LINK:
https://www.tanhkhong.org/p105a3038/n...Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 8, 2020(View: 4668)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7676)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4942)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3603)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 5006)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3510)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 3110)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4466)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2976)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3443)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3743)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3801)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4392)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8786)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 12513)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24728)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 58520)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 77854)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61829)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 65337)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
97,603