HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

VIDEO; Khóa THIỀN CĂN BẢN 2011(Disc 4/6): GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảng

Tuesday, April 13, 202112:47 PM(View: 2431)

Khóa THIỀN CĂN BẢN 2011(Disc 4/6):
GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT
Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảngKhóa THIỀN CĂN BẢN (Disc 4/6): GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT - Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảng KHÓA THIỀN CĂN BẢN
Chuyên Đề: LÀM CHỦ SỰ SUY NGHĨ
GIÁO TRÌNH: HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG TRIỆT
NI SƯ THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ DIỄN GIẢNG
DISC 4 :
1. KHÔNG NÓI – LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH:
00:00
2. KỸ THUẬT KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG:
36:01
3. BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ:
1:11 :46

TÀI LIỆU HỌC TẬP - PHÁT HÀNH NỘI BỘ
Trực tiếp thu hình KHÓA THIỀN CĂN BẢN 71 tại Westminster, California từ 11 tháng 2 đến 20 tháng 2 năm 2011
Thực Hiện: HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG & Đạo Tràng Tánh Không Nam California .
18525 Frantz Road - Perris, CA 92570 - USA
www.tanhkhong.org 
Email: hoithientanhkhong@gmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 12, 2010(View: 11700)
Câu hỏi và thảo luận.
Thursday, April 22, 2010(View: 21753)
Lời mở đầu Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các lớp Thiền Căn Bản, chúng tôi luôn luôn có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của Bài Đọc Thêm là chúng tôi nhắm giúp thiền sinh có thêm kiến thức về bài giảng. Nay nhận thấy những bài này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm, còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. Thầy Thích Thông Triệt
Saturday, April 10, 2010(View: 12631)
Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản: 1) Kiến thức Phật học: Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật. Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật. Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả). Kinh Vô ngã tướng Kinh Bàhiya 2) Kiến thức Thiền học: Q uan niệm mới về thực hành thiền. Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành. Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ. Ba Sắc Thái Biết [Audio:S ư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008 ] 3) Kiến thức Khoa học: Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người. Hồi đáp sinh học trong Thiền. Đại cương Hệ thần kinh tự quản. 4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành: Q uán (Tam Pháp ấn) Chỉ (Thư giãn lưỡi) Định (Thở. "Không nói” bước 1&2) Huệ (Không dán nhãn đối tượng)
83,248