HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THIỀN TÁNH KHÔNGCÔNG TRÌNH KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA THIỀN TRÊN HỆ THỐNG NẢO BỘ

Tuesday, June 15, 201012:00 AM(View: 57169)

THIỀN TÁNH KHÔNGCÔNG TRÌNH KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM
TÁC DỤNG CỦA THIỀN TRÊN HỆ THỐNG NÃO BỘ

Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới

Tây Ban Nha - June 06, 2010

blank

Neuroelectric and Hemodynamic Correlates of Śūnyatā Meditation - Combined fMRI-EEG Study

blank

RANGANATHA SITARAM 1, MICHAEL ERB 2, ADRIAN FURDEA 1,
QUANG CHIEU NGUYEN VAN HUNG 3, MASTER THICH THONG TRIET 4

1 Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, University of Tübingen, Germany
2 Section Experimental MR of the CNS, Department of Neuroradiology, University Hospital, Tuebingen, Germany
3 Śūnyatā Meditation Center, Perris, CA, USA
4 Śūnyatā Meditation Stuttgart e.V., Germany
Corresponding author: sitaram.ranganatha@uni-tuebingen.de

INTRODUCTION

The word meditation describes practices that self-regulate the body and mind. Śūnyatā (Sanskrit - emptiness) meditation stems from the Buddhist philosophy that signifies the impermanent nature of form; meaning that objects in the world do not possess essential or enduring properties. In Buddhist spiritual teaching, cultivating insight into the emptiness leads to wisdom and inner peace. Śūnyatā meditation practice is aimed to develop an ability to avoid discursive (wandering, long-winded) thought, and instead acquire insight into the nature of reality through direct perception of the internal (bodily) and external (sensory) states.

AIM and HYPOTHESES

The aim of the present study was to investigate state changes in the brain and physiology during Śūnyatā meditation when participants are confronted with a variety of external stimuli: visual, auditory and tactile. Based on the rationale behind the Śūnyatā practice, we hypothesized that the following state changes occur during meditation in comparison to normal day-to-day thinking:

 1. Memory retrieval, planning and executive control areas of the brain will be deactivated;
 2. Brain areas related to interoception and sensory perception will be activated.

MATERIALS and METHODS

Participants: Experienced Meditators

Participants included the Śūnyatā meditation master Thich Thong Triet (age: 80 years, years of meditation experience > 30, meditates 7 hours per day), 2 other expert monks and 2 expert nuns (mean age: 70 years, years of meditation experience > 15, meditate 4 hours per day), and 2 more intermediate practitioners (mean age: 50 years, years of meditation experience > 5, meditate 1 hours per day).

Experimental Protocol

The experimental protocol comprised of 3 blocks of baseline, normal day-to-day discursive thinking (duration=2min) and 2 blocks of meditation (duration=3min) alternating with one another. Four methods of meditation, namely, absolute seeing, absolute hearing, absolute touch and absolute cognition were measured in separate sessions, with the above protocol, in accompaniment with visual, auditory, touch stimuli and no stimuli, respectively. Identical stimuli were presented in the baseline and meditation blocks to tease-out the influence of meditation practice on brain activations.

blank

In an addition, four different levels of meditation depths as described in Buddhism were investigated, namely:

 1. Verbal awareness
 2. Tacit awareness,
 3. Awakening awareness
 4. Cognitive awareness. These measurements were performed in the same block design as above.

fMRI, EEG and Physiological Measurements

blank

Thầy

A standard echo-planar imaging (EPI) sequence on a 3T whole body scanner (Siemens, Erlangen, Germany) with the following parameters was used: TR=3000ms, TE=40ms, number of slices=36. For superposition of functional maps upon brain anatomy a high-resolution T1-weighted structural scan of the whole brain was collected from each subject. The above protocols were repeated in different days (5) in a series of measurements spanning 3 years, with the last session utilized for simultaneous measurement of EEG (with BrainAmps MR compatible amplifier and EEG cap) and fMRI. In addition, pulse and respiration were measured and at the end of each run, meditators were requested to make subjective ratings of depth of meditation they achieved in each block of meditation.

RESULTS

fMRI Results - Group Independent Component Analysis Results

blank

blank

Common activations and deactivations across meditation types:

 1. Activation in bilateral Precuneus, implicated in self-processing and consciousness (Cavanna 2007).
 2. Activation in the bilateral insula, implicated in interoception (Craig, 2008).
 3. Deactivation in frontopolar region of the brain, namely, BA-10, involved in strategic processes including memory retrieval and executive function.
 4. Deactivation in the Posterior Cingulate, implicated consistently in the default network of brain function (Raichle, 2000).
  Meditation type specific activations:
 5. Enhanced activation of the fusiform gyrus (FFG) during absolute cognition meditation,
 6. Enhanced activation of the right rolandic operculum and inferior frontal gyrus (BA 47) during the absolute hearing meditation,
 7. Enhanced activation of the visual cortex during the absolute seeing meditation, and
 8. Enhanced somatosensation during the absolute touch meditation.

blank

Analysis of different meditation levels shows a decrease of activations in the left and right superior temporal gyrus (STG) and an increase of activation in the left higher visual areas (BA 18/19), the right inferior frontal gyrus (IFG) and the right insula.


EEG Results

Absolute Seeing Meditation

blank

Meditation of the different senses, namely, absolute seeing, hearing and touch showed increased alpha power in duration meditation compared to normal thinking in the occipital, temporal and sensorimotor regions, respectively, in congruence to the fMRI results.

CONCLUSIONS

Our results show that Śūnyatā meditation enhances perception of external stimuli and interoception (of internal bodily states) as shown by heightened activations in sensory areas and insula when compared to the normal, day-to-day thinking state. This type of meditation reduces discursive thought as shown by a consistent deactivation of the the BA-10 involved in memory retrieval, planning and executive function.


References

 • Cahn, R., & Polich, J. Meditation States and Traits: EEG, ERP, and Neuroimaging Studies. Psychological Bulletin.
 • Austin, J. H. (2006). Zen-Brain Reflections. Reviewing Recent Developments in Meditation and Consciousness. Cambridge, MA: The MIT Press.

blank Original printed poster (PDF, 3 Mbytes)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 14, 2010(View: 476)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Sunday, June 12, 2022(View: 277)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho phát hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Wednesday, January 20, 2021(View: 3018)
TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC TÜBINGEN (GERMANY) VÀ HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (USA) TỪ 2007 ĐẾN 2013 VỀ ĐỀ TÀI “ TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA THIỀN VÀ CÁC ĐỊNH KHU NÃO BỘ
Friday, April 3, 2020(View: 4639)
Buổi phỏng vấn của ký giả Trọng Thành đài RFI với Thiền Sư Thích Thông Triệt đềi tài: Lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về bộ não Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012
Saturday, February 28, 2015(View: 9061)
Monday, September 8, 2014(View: 8866)
Ni Sư Triệt Như thuyết trình đề tài: "Đức Phật đã cống hiến gì cho nhân loại? trong ngày lễ Vesak ngày 18 tháng 5 năm 2014 tại Viện bảo tàng Linden, thành phố Stuttgart, Đức quốc.
Tuesday, August 26, 2014(View: 11890)
VIDEO trình chiếu toàn bộ Buổi Thuyết Trình và Giới Thiệu 2 quyển sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014 do Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia thực hiện.
Thursday, March 14, 2013(View: 11123)
Monday, July 18, 2011(View: 28508)
Ngày 24 tháng 6- 2011, Thầy Thiền Chủ và tăng đoàn từ giả thành phố Houston bay qua Québec để dự Hội nghị Khoa Học về não bộ.
Thursday, July 22, 2010(View: 9689)
Co-Presentation and Book Release by Dr. Michael Erb Tϋbingen University , Tϋbingen, Germany Neuroelectric and Hemodynamic correlates of Sunyata Meditation: a combined EEG & fMRI study ******* Master Thich Thong Triet Sunyata Meditation Association, Riverside, California
Tuesday, June 22, 2010(View: 53358)
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
82,345