HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

52. Thực Tập Mắt Nhìn.

Saturday, December 9, 20175:09 PM(View: 3440)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Reader's Comment
Wednesday, September 11, 20196:03 PM
Guest
Su Co oi ! Con cach nhin nao khac nua khong ?
Truoc day, con co hoc voi HT Minh Chau . HT day , tat ca phap cua Duc Phat day, nhu nguoi dung ngoai cua nhin vao trong nha ... . Khi do con chi lam duoc truoc khi ngu ( Thay toan than minh dang nam tho. )
Den nay con thuc theo: YouTube “Thuc hanh 10 buc tranh chan trau cua thien tong “ . Den buc so 7 , con thay hai ben. Buc so 9 , con thay bao trum ... , khong biet co dung khong a ?
Con cam on Su Co .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256