HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thích Thông Triệt: Sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật”

Saturday, January 15, 202210:33 PM(View: 690)
Bìa Sách Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật(Xin nhấn vào hình bìa sách để xem hoặc download xuống máy) 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, January 10, 2022(View: 779)
Bài này chúng tôi đã đăng trong Đặc san Thiền Tánh Không số 1, phát hành vào Xuân năm 1999. Đây là lúc chúng tôi mới vừa học từ nơi Thầy được 3 năm qua 3 khóa tu học Căn bản tại 3 nơi: năm 1996 tại Beaverton (Oregon), năm 1997 tại Corona (Nam Cali), năm 1998, tại Westminster (Nam Cali).
Sunday, June 13, 2010(View: 9302)
Dẫn giải pháp Thiền VÀO CỬA KHÔNG
Sunday, June 13, 2010(View: 8499)
Dẫn giải pháp Thiền trong quyển "THIỀN TÔNG VIỆT NAM cuối thế kỷ 20"
Sunday, June 13, 2010(View: 10027)
Dẫn giải pháp Thiền trong quyển THIỀN TÔNG VIỆT NAM cuối thế kỷ 20
2,319,686,071,854,654,172