HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

PHIẾU GHI DANH Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2010

Saturday, May 1, 201012:00 AM(View: 13172)

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (Sùnyàta Meditation Association)

18525 Frantz Road. Perris, CA 92570 USA - ĐT: (951) 789-0682


PHIẾU GHI DANH

Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2010


Khai giảng: Ngày 15 tháng 10, 2010 

Bế giảng: Ngày 24 tháng 10, 2010 

Số Ngày học: 10 ngày

 

Họ:

 

Tên:

 

Pháp danh:

 

Ngày/Tháng/Năm sinh:

 

Giới Tính:

Nam Nữ 

Địa chỉ:

 

 

 

 

Điện thoại nhà:

 

Điện thoại di động:

 

E-mail (rất cần để liên lạc):

 

Tên thân nhân để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

 

Quan Hệ:

 

Số Phone: 

 

Hội Thiền Tánh Không sẽ cố gắng hết khả năng để giúp đỡ bạn trong những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến tai nạn, bệnh tật, rủi ro, hay các hành động không phù hợp với nội quy của khóa tu.

 

Ký tên: _______________________________________ Ngày/Tháng/Năm: _____/_____/_____

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc

Tuệ Ngộ - Dương Nam: 714-390-1906

Diệu Kiên - Kim Chung Nguyễn: 714-973-8782 sau 8:00pm (Giờ Cali)

Phiếu Ghi Danh và chi phiếu xin gửi về Sùnyàta Meditation Association

Xin Ghi danh sớm trước ngày: 30 tháng 5, 2010

 

Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com Email: willieduong30475@verizon.net

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 9, 2020(View: 4851)
Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
Sunday, June 28, 2015(View: 14438)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Friday, August 5, 2011(View: 71240)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Monday, July 25, 2011(View: 71139)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Thursday, July 7, 2011(View: 73113)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 71277)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Monday, April 18, 2011(View: 59005)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
69,256