HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Danh sách các Đạo Tràng Tánh Không

Friday, March 26, 201012:00 AM(View: 10090)

LIÊN LẠC CÁC ĐẠO TRÀNG


Danh sách Ban Điều Hành Hội và Đạo Tràng cập nhật ngày 28-07-2013

1- Hội Trưởng TTK California: Tuệ Huy <khoato@yahoo.com>

2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải <maigl72@yahoo.com>

3- Trưởng Đạo Tràng San Jose: Hoằng Phương <hoangphuong1951@yahoo.com>

4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải <chuongvphan@yahoo.com>

5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính <ssao2@hotmail.com>

6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu

 Hội Phó: Tâm Như <tamnhuttk@yahoo.com>

7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú <tamdieuphu@gmail.com>

8- Trưởng Nhóm TTK Florida: Minh Tịnh <minhtinh1957@yahoo.com>

9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên <httvo@yahoo.com>

10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ <phutien@hotmail.com>

11- Trưởng Đạo tràng Paris: Minh Y <ytranhong@free.fr>

12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh <hnhanh@hotmail.com>

13- Trưởng Đạo Tràng Poitiers: Chân Ngọc <channgoc.tk@hotmail.fr>

14-  Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm <spthanhtam@yahoo.de>

15-  Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung <tanhkhongontario@gmail.com>

16- Trưởng Đạo tràng Sydney: Minh Đạo <tamkhongk@hotmail.com>

17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận <mbui@romandie.com>


Văn phòng thường trực của Thầy Thiền Chủ:

1) Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

2) Tuệ Như : <ttl14@msn.com>

Reader's Comment
Thursday, June 3, 20217:33 AM
Guest
Kính thưa các thầy cô của đạo tràng ..con tên đổ xuân kiệt.con ở việt nam.từ khi con được biết đến đạo tràng qua các bài giãng cũa NI SƯ NHƯ TRIỆT..Con rất thích và học theo.nay con nghe được đến trung cấp bát nhà 3 ròi.mà bài 6 ba la mật trên youtube bị mất hết khúc sau nên con còn rất nhiều điều chưa hiểu,con kính xin đạo tràng giúp cho con có một video đầy đủ của bài giảng 6 ba la mật để con được nghe đầy đủ ạ..con xin cám ơn..
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 25, 2010(View: 7258)
Đạo Tràng Oregon: Thành lập ngày: 22- 4- 2000
Sunday, June 6, 2010(View: 6873)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.
69,256