HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0176 - Huệ Giác Wisdom Today: VIDEO Song Ngữ THIỀN TÁNH KHÔNG - SUNYATA MEDITATION

Monday, April 5, 20216:21 PM(View: 1815)

Wisdom Today
THIỀN TÁNH KHÔNG - SUNYATA MEDITATION

có thể xem trực tiếp trên youtube tại link:
https://www.youtube.com/watch?v=kfod7-NN3FI&t=1s


Thiền ĐỊNH là một chủ trương cốt lõi của Thiền Tánh Không. Tất cả phương pháp của Thiền Tánh Không dù thấp hay cao cũng sẽ đưa Thiền sinh đến Thiền Định. Dùng phương pháp PHÉP THỞ của Đức Phật hay KHÔNG NÓI của Thiền sư Thích Thông Triệt. Hai phương pháp này sẽ dẫn Thiền sinh đến THẦM NHẬN BIẾTcuối cùng sẽ đến NHẬN THỨC KHÔNG LỜI.

Samādhi Meditation is the core of Sunyata Meditation teachings. Method of Application is Awareness of Breath and No-Talk The two techniques use “inner talk to silence inner dialogue” to progress to wordless awareness and finally to achieve wordless cognitive awareness.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256