HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

ĐẢNH LỄ Thầy Thiền Chủ - Nghi thức do Hòa Thượng Thích Phước Tịnh soạn

Tuesday, March 31, 20209:05 AM(View: 2339)


Nghi thức do Hòa Thượng Thích Phước Tịnh soạn

ĐẢNH LỄ Thầy Thiền Chủ

(âm Hán Việt)

Nhất tâm đảnh lễ : Từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế thượng  NHẬT hạ CHIÊU pháp húy THÔNG  TRIỆT  hòa thượng chi giác linh.

Nhất tâm đảnh lễ : Phụng Hoàng Sơn, Trúc Lâm Thiền Phái trung hưng đệ nhị thế pháp húy thượng THÔNG hạ TRIỆT hòa thượng chi giác linh.

Nhất tâm đảnh lễ : Hải ngoại hoằng pháp Tánh Không Thiền Phái, khai tông tông chủ pháp húy thượng THÔNG hạ TRIỆT hòa thượng chi giác linh.

Nhất tâm đảnh lễ : Đường thượng khai sơn Tánh Không Thiền Viện, Chân Như Thiền Viện  pháp húy thượng THÔNG hạ TRIỆT hòa thượng chi giác linh.

 

(nghĩa tiếng Việt)

Nhất tâm đảnh lễ : Kế thừa dòng Lâm Tế đời thứ bốn mươi mốt, Hòa thượng  NHẬT CHIÊU đạo hiệu THÔNG TRIỆT giác linh ân sư.

Nhất tâm đảnh lễ : Kế thừa Thiền Phái Trúc Lâm núi Phụng Hoàng đời thứ hai, Hòa thượng đạo hiệu THÔNG TRIỆT giác linh ân sư.

Nhất tâm đảnh lễ : Hoằng pháp hải ngoại, khai sáng Thiền Phái Tánh Không Hòa thượng đạo hiệu THÔNG TRIỆT giác linh ân sư.

Nhất tâm đảnh lễ : Khai sơn Tổ Đình Tánh KhôngChân Như Thiền Viện Hòa thượng đạo hiệu THÔNG TRIỆT giác linh ân sư.

 


( hai lễ cuối chúng ta có thể kết hợp lại làm một )

Nhất tâm đảnh lễ : Hoằng pháp hải ngoại, Tông chủ Thiền Phái,  Khai sơn Tổ Đình Tánh KhôngChân Như Thiền Viện Hòa thượng đạo hiệu THÔNG TRIỆT giác linh ân sư.

 _________________________________________________
CHÚ THÍCH của Hòa thượng Phước Tịnh:

Pháp Danh .  Nhật Chiêu của Hòa Thượng Thông Triệt minh nhớ đã nghe Thầy kể do vì dip ấy Thầy hỏi mình Chiêu có nghĩa chinh xác là gì. Mình đã giải thích rằng . NHẬT là mặt trời CHIÊU là sáng tỏ . Thế nên mình chợt nhớ  lại.

Tính theo dòng thiền Lâm Tế có mặt khắp các Chùa Viện của Miền Nam thì dòng kệ truyền pháp nầy đến chữ NHẬT là đời thứ 41 .  

Bốn câu kệ truyền pháp của dòng thiền Lâm Tế miền Nam như thế này.

"Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên

 Minh như hồng nhật lệ trung thiên

 Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ

 Chiếu thế chơn đăng vạn cổ truyền "

Cứ mỗi một đời lấy một chữ.  Các Tổ truyền dòng Lâm Tế từ thế kỷ 18 đã truyền đến chữ Đạo . Các Hòa thượng hành đạo vùng Biên Hòa đã truyền đến chữ Như, chữ Hồng. Hiên thế hệ mình và Thầy Viện Chủ đến chữ Nhật là như vậy. Sẽ có dịp mình giải thích thêm.

pt.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256