HỘI NHẬP
label-thiencanban71-disc6b-content
(Xem: 36871)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
video-icon
(Xem: 37228)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
634162748031068869_100x66
(Xem: 11547)
Trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết.
audio-icon
(Xem: 6828)
Bài Đọc thêm Khóa THIỀN CĂN BẢN Biên soạn: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Tuệ Lạc
(Xem: 7451)
Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánh là tiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được.
logo-thien-tanh-khong
(Xem: 47734)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
(Xem: 47616)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
thichthongtriet
(Xem: 48354)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
(Xem: 49415)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
(Xem: 40892)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
tlvd_cover
14 Tháng Sáu 2010(Xem: 4350)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
cd_003
14 Tháng Sáu 2010(Xem: 3655)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
cd_001
14 Tháng Sáu 2010(Xem: 4047)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
tacdungcuathient2c2
30 Tháng Tư 2010(Xem: 3663)
Audio Book: " Tìm Hiểu và Ứng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
21 Tháng Tư 2010(Xem: 2601)
KHÁCH THĂM VIẾNG
132,874
mg-1835-content
16 Tháng Tám 2014(Xem: 926)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
hinhchupchung
14 Tháng Tám 2014(Xem: 583)
Photos by Huệ Nhã_Hình ảnh Buổi Thuyết trình và Giới thiệu hai sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tai Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014
tramtiepvan
23 Tháng Ba 2014(Xem: 8334)
Phật tánh và Precuneus. Bài giảng trong lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.
bn2-1a-content
06 Tháng Mười Một 2013(Xem: 18777)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
gem3
29 Tháng Mười 2014(Xem: 230)
Bài viết về dự án "Gem in Perris" với nguyện ước xây dựng lại bếp và nhà ăn tại Thiền Viện Tánh Không.
toancanhhoitruong
14 Tháng Tám 2014(Xem: 525)
Tường Trình Buổi Lễ Ra Mắt Sách Tại Nam California năm 2014
suphu-content
18 Tháng Bảy 2014(Xem: 1457)
Giới Thiệu 2 Quyển Sách Mới Của Thiền Sư Thích Thông Triệt Sẽ Ra Mắt Trong Tháng 8 Năm 2014.
10-hinhchung-content
19 Tháng Năm 2014(Xem: 2070)
Bài viết sau khi dự lễ cầu siêu 49 ngày tưởng niệm cho Chị Thuần Như, một Thiền sinh gắn bó với Hội Thiền Tánh Không ở San Jose từ hơn 7 năm qua.
xg2014-17-content
24 Tháng Hai 2014(Xem: 4154)
Lễ Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không
PHÁP THOẠI VIDEO