HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 12, 2020 - Các Khóa Tu Định Tại Texas.

Tuesday, December 3, 20191:20 PM(View: 770)
THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TRONG THÁNG 12 
TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS 

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa XII: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Bảy ngày 05 tháng 12 đến thứ Ba ngày 08 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

Khóa XIII: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 10 tháng 12 đến Chủ nhật ngày 13 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

Khóa XIV: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 12 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 17 tháng 12 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 12, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

Điều kiện tham dự: dành riêng cho những vị đã học các khóa Tu Định và muốn phát tâm làm Huấn Luyện Viên cũng như các vị đã học xong các khóa Tu Nghiệp trước kia nay muốn tham dự vào khóa Tu Nghiệp đều được Ban Tổ Chức đón mời.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $750

  • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
  • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.
  • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,165,622