HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 11, 2020 - KBátNhã đặcbiệt và KNhậpThất - Melbourne, Canberra và Tu Định-Texas.

Friday, August 23, 20192:23 PM(View: 879)

THÁNG 11

                                                                                                         

MELBOURNE

Khóa Bát nhã đặc biệt và khóa nhập thất:

Từ ngày chủ nhật 1 tháng 11 tới thứ ba 10 tháng 11 (10 ngày)

Ban tổ chức

Trưởng Đạo tràng: Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

PERTH:
Khóa Bát nhã đặc biệt
Từ ngày thứ năm 12 tới ngày thứ tư 18 (7 ngày)
Ban tổ chức: cô Kiều Hà <hatran@y7mail.com>

CANBERRA:

Khóa Bát nhã đặc biệt :

Từ ngày thứ sáu 20 tới ngày thứ năm 26 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng Canberra:

Thích Quang Dũng <quangdungttk@gmail.com>


THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TRONG THÁNG 11 
TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS 

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa XI: KHÓA TU NGHIỆP HUẤN LUYỆN VIÊN tháng 11 (15 ngày)

Chủ Nhật ngày 1 tháng 11 đến Chủ Nhật ngày 15 tháng 11, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: dành riêng cho những vị đã học các khóa Tu Định và muốn phát tâm làm Huấn Luyện Viên cũng như các vị đã học xong các khóa Tu Nghiệp trước kia nay muốn tham dự vào khóa Tu Nghiệp đều được Ban Tổ Chức đón mời.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $750

  • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
  • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.
  • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,140,788