HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 4, 2020 - Ngày truyền thống và Lễ Khánh Thành TV Chân Như

Saturday, July 27, 20198:14 PM(View: 958)

THÁNG 4

  • Ngày Truyền Thống chủ nhật 5- 4- 2020 sẽ tổ chức tại Thiền viện Chân Như- Texas.
  • LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ (Texas) và LỄ KỸ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP THIỀN TÁNH KHÔNG ngày chủ nhật 5- 4- 2020 theo thông báo của thầy Thiền Chủ. Tiếp theo là các buổi THAM LUẬN VỀ KẾ HOẠCH 10 NĂM SẮP TỚI. Thầy Thiền chủ sẽ thông báo chi tiết sau.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,168,928