HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2020 - Các Khóa Tu Học Tại Đức và Tu Định Tại Texas.

Saturday, July 27, 20198:32 PM(View: 985)

THÁNG 9

ĐỨC:

  • Thiền viện Tánh Không Schenkenzell:

Từ ngày chủ nhật 30 tháng 8 tới ngày thứ năm 3 (5 ngày)

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Đức: Thanh  Tâm: <spthanhtam@yahoo.de>

     Trưởng đạo  tràng: Quang Nguyên: <quang-nguyen@online.de>

     Ban Tu học: Minh Huệ: <vinhdothi@googlemail.com>

                       Minh Tuyền: <phamluong@gmx.de>

  • Thiền viện Tánh Không Goslar :

Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ thứ bảy 5 tới thứ bảy 19

Ban tổ chức: Thích Không Quang : <thichkhongquang@yahoo.com>


THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TRONG THÁNG 9 
TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS 

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa VIII: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 9 (KTKT) (12 ngày)

Thứ Năm ngày 10 tháng 9 đến thứ Hai ngày 21 tháng 9, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

 

Khóa IX: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (CNTG) tháng 9 & 10 (12 ngày)

Thứ Tư ngày 23 tháng 9 đến Chủ Nhật ngày 04 tháng 10, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 đã tham dự khóa Định ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

  • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
  • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.
  • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,165,641