HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 8, 2020 - Các khóa tu tại Totonto, Thụy sỹ, Pháp và Tu Định Tại Âu Châu.

Saturday, July 27, 20198:28 PM(View: 1152)

THÁNG 8

TORONTO

Khóa căn bản

Từ ngày thứ hai 3 tới ngày chủ nhật  9 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario     

          Cô Như Huyền <anniehuyenle@gmail.com>

          Ban tu học: cô Huệ Vân <huevanttk@gmail.com>

THỤY SỸ

Khóa Bát nhã đặc biệt nhập thất song ngữ:

Từ thứ sáu 14 tới thứ năm 20 (7 ngày)

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Lausanne: cô Huệ Thuận Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

STRASBOURG- PHÁP (Không đủ duyên nên hủy bỏ)

Khóa ngắn hạn:

Ngày thứ bảy 22 và chủ nhật 23

Ban tổ chức: Sư cô Như Quang: 0033/ (0)65.208.12.49

Chuyên Tu Thiền Định tại Âu Châu của Thầy Thiền Chủ năm 2020

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa VI: KHÓA TU ĐỊNH CHO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (CTKT) (15 ngày)

Thứ Bảy ngày 01 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 14 tháng 8, 2020

Địa Điểm:  Nam Đức Quốc

 

Điều kiện tham dự lớp Tu Định cho HLV: dành riêng cho những vị đã tham dự khóa huấn luyện viên tại Nam Đức Quốc năm 2019

Điều kiện tham dự lớp CTKT : Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh.

 

Khóa VII: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày)

Chủ nhật ngày 16 tháng 8 đến thứ Ba ngày 25 tháng 8, 2020

Địa Điểm:  Paris, Pháp

Điều kiện tham dự: những vị đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 và đã tham dự khóa tu ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ.

  • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
  • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt
  • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

 

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,165,637