HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 7, 2020 - Các khóa tu tại Bắc Cali, Hoa Thịnh Đốn và Tu Định Tại Texas.

Saturday, July 27, 20198:24 PM(View: 1318)

THÁNG 7

SACRAMENTO

Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ ngày thứ bảy 4 tới ngày thứ bảy 11 ( 8 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng  TTK Sacramento:

Ông Thông Văn <anfam999@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Tâm Sơn: <dangnguyen0509@yahoo.com>

SAN  JOSE

Khóa Bát nhã đặc biệt  

Từ chủ nhật 12 tới  chủ nhật 19 (8 ngày)

Ban tổ chức:       

Hội Trưởng TTK Bắc Cali : Hoằng Phương <hoangphuong1951@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

HOA THỊNH ĐỐN

Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ thứ ba 21 tới thứ ba 28 (8 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Tâm Diệu Phú <tamdieuphu@gmail.com>

 

THÔNG BÁO KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH 2020 TRONG THÁNG 7 
TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ NAVASOTA – TEXAS

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

Khóa IV: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (CNTG) tháng 6 & 7 (12 ngày)

Thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến Chủ Nhật ngày 5 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: những vị đã đã học qua lớp Trung cấp Bát Nhã1 đã tham dự khóa Định ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ.

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $600

 

Khóa V: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 7 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 16 tháng 7 đến Chủ nhật ngày 19 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

 

Khóa V: ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ tháng 7 (CTKT) (4 ngày)

Thứ Năm ngày 23 tháng 7 đến Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2020

Địa Điểm:  Navasota, TX

Điều kiện tham dự: Bất luận về tuổi tác hay trình độ, miễn sao thiền sinh thấy có nhu cầu vào định dễ dàng thì được ghi danh

Học phí: Ăn ở $50/ngày – Tổng cộng $200

  • Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt 4 tuần trước ngày khóa tu bắt đầu.
  • Quý vị thiền sinh có thể đến 1 hoặc 2 ngày trước khi khóa tu bắt đầu và ở lại 1 hoặc 2 ngày sau khi khóa tu chấm dứt. Chi phí: $15/ngày. Nếu học 2 lớp liên tục: miễn phí thời gian giữa 2 lớp học.
  • Phiếu ghi danh và học phí sẽ đóng vào ngày đầu tiên khi nhập thất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Cô Huệ Dung: huedung07@gmail.com 713-259-1068

Cô Giáng Hà: ha.khuat@yahoo.com 832-515-3487

Ni Cô Nhất Nhưthuantuettk@yahoo.com 281-818-3885

Hoặc Email: thientanhkhong@gmail.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,165,614