HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 5, 2020 - Các Khóa Tu Học Tại Pháp và Tu Định Tại Úc Châu.

Saturday, July 27, 20198:16 PM(View: 1302)

THÁNG 5

TOULOUSE

  • Khóa Bát nhã đặc biệt nhập thất song ngữ Việt- Pháp:

Từ thứ sáu 1 đến thứ ba 5 ( 5 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng Hội TTK Toulouse:

Cô Minh Anh  ĐT: 33 5 61 44 33 46 Email: <hnhanh@hotmail.com>

PARIS

  • Khóa nhập thất tu Định song ngữ :

Từ ngày 7 tới ngày 11 (5 ngày)

  • Khóa học Kinh:

Từ ngày 13 tới ngày 17 (5 ngày)

  • Giảng tại viện Phật học Linh Sơn Paris

Ngày chủ nhật 10

Đề tài: Vô ngã trong Đạo Phật
______________________________________________________

Chuyên Tu Thiền Định tại Úc Châu của Thầy Thiền Chủ năm 2020

Để xây dựngcủng cố mức độ định không tầm không tứ một cách vững chắc cho các thiền sinh tại Úc Châu, Thầy Thiền Chủ quyết định mở hai khóa tu Định Không Tầm Không Tứ tại Adelaide và Sydney vào tháng 5 năm 2020. Thầy khuyến khích những quý vị thiền sinh nào nhận thấy mình có khả năng tiến hành mục đích tu định, thì nên ghi danh tham dự.

Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thiền Chủ và Ni Cô Nhất Như.

KHÓA CHUYÊN TU 10 NGÀY TẠI ADELAIDE, ÚC CHÂU

Thời gian: Từ ngày Thứ Năm 7/5/2020 đến ngày Thứ Bảy 16/5/2020

(nhập viện chiều Thứ Tư 6/5/2020)

Nội dung: Khóa 10 Ngày Nhập Thất Chuyên Tu Định Không Tầm Không Tứ

Địa điểm : Riverdell Spiritual Centre, 51 Clifford Road, Hillier SA 5116

Điều kiện tham dự: thiền sinh đã  học Khóa Căn Bản , hoặc đã sinh hoạt đạo tràng và có ý hướng tu định đều được tham dự. Vì số chỗ giời hạn, ưu tiên sẽ được dành cho các thiền sinh đã từng tham dự các khóa chuyên tu thiền Định

Chi tiết liên quan đến lệ phí, thủ tục ghi danh và thời biểu sẽ được đạo tràng Adelaide thông báo sau.

Liên lạc: Hoàng Thường email: lastingtran@yahoo.com, Minh Lai email: minhlaittk@gmail.com

 

 KHÓA CHUYÊN TU 10 NGÀY TẠI SYDNEY, ÚC CHÂU

Thời gian: Từ ngày Thứ Hai 18/5/2020 đến ngày Thứ Tư 27/5/2020

Nội dung: Khóa 10 Ngày Nhập Thất Chuyên Tu Định Không Tầm Không Tứ

Địa điểm: Govinda Valley Retreat Centre, 51 Lady Carrington Road, Otford NSW 2508

Điều kiện tham dự: thiền sinh đã  học Khóa Căn Bản , hoặc đã sinh hoạt đạo tràng và có ý hướng tu định đều được tham dự. Vì số chỗ giời hạn, ưu tiên sẽ được dành cho các thiền sinh đã từng tham dự các khóa chuyên tu thiền Định

Chi tiết liên quan đến lệ phí, thủ tục ghi danh và thời biểu sẽ được đạo tràng Sydney thông báo sau.

Liên lạc: Minh Triệt email: hoamai1003@yahoo.com.au Quang Lý, email: tamkhong.sk@gmail.com

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,165,641