HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 3, 2020 - Khóa An cư nhập Xuân tại TV Chân Như NAVASOTA - Texas

Saturday, July 27, 20198:10 PM(View: 1313)

THÁNG 2, 3, 4

TEXAS

Theo chỉ thị của Thầy Thiền Chủ, Khóa An cư nhập Xuân tại Thiền viện Chân Như NAVASOTA- Texas với sự chủ trì của Thầy Thiền chủ:

Từ ngày 1 tháng 2 tới ngày thứ bảy 25 tháng 4.

Nội dung:

+ Học giới luật (dành riêng cho tăng ni)

+ Kinh Nikàya liên hệ trực tiếp tới trau dồi nhân cách và trí tuệ.

+ Thực hành chánh niệm trong đời sống hằng ngày tại Thiền viện Chân Như - Texas.

+ Ôn lại tinh hoa của Thiền .

Điều kiện:

+ Quí Tăng Ni hay các bạn thiền sinh tự túc vé may bay tới phi trường quốc tế Bush- Houston, ngày 31- 1- 2020, buổi sáng hay chiều. Ban tổ chức sẽ rước ở phi trường.

Xin lưu ý: máy bay không đến phi trường vào ban đêm, sẽ không có ai rước được.

Ghi tên tham gia:

Quí Tăng Nithiền sinh nếu muốn tham gia đều có thể liên lạc :

Thầy Thiền chủ: <thaythongtriet1929@gmail.com>

Địa chỉ  Thiền viện Chân Như Navasota:

8851  FM 2445

NAVASOTA, TX. 77868 USA

Thông Quang: ĐT: 832- 707 8964 <huongtuan88@yahoo.com>

HOUSTON

Trong tháng 3 & 4, NS Triệt Như sẽ dành những ngày chủ nhật sinh hoạt với thiền sinh tại đạo tràng, nếu có thỉnh cầu.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,168,903