HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 7, 2019 - Các Khoá Tu Học Tại Hoa Kỳ Và Canada.

Thursday, January 31, 201912:05 PM(View: 1807)

THÁNG 7

HOUSTON

  • Giảng đại chúng

Chủ nhật 30 tháng 6

  • Khóa Bát nhã trung cấp 2

Từ thứ hai 1 tới chủ nhật 7 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com

 

SACRAMENTO

  • Khóa Bát nhã trung cấp 2

Từ thứ sáu 12 tới thứ năm 18 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng  TTK Sacramento: Ông Thông Văn

Trưởng ban tu học: Cô Diệu Nhân <dieunhanletran@gmail.com>

SAN JOSE

  • Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ thứ bảy 20 tới thứ sáu 26 ( 7 ngày)

Ban tổ chức:                                                      

Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

 

TORONTO

  • Khóa giảng vài bài Kinh nhật tụng phổ thông, qua cái thấy của Thiền.

Từ thứ ba 30 tới thứ ba 6 tháng 8 ( 8 ngày).

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario                                                                                                                     

          Cô Như Huyền <anniehuyenle@gmail.com>

          Ban tu học: cô Huệ Vân <huevanttk@gmail.com>
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,110,151