HỘI NHẬP

Tháng 6, 2019 - Các Khoá Tu Học Tại Úc châu.

31 Tháng Giêng 201912:02 CH(Xem: 1531)

THÁNG 6

ÚC CHÂU

ADELAIDE:

  • Giảng đại chúng: giới thiệu giá trị của Thiền Phật giáo đối với thân, tâm và trí tuệ tâm linh của con người.

Ngày thứ bảy 1 và chủ nhật 2

  • Khóa Thiền Căn Bản

Nội dung hướng dẫn:

+ Thực tập Thiền Chỉ và Thiền Định bằng cái Biết không lời

+ Giáo lý: đặc điểm của cái Biết có lời và cái Biết không lời.

+ Phân biệt Mindfulness và Awareness.

+ Thiền Quán: Tam pháp Ấn

Từ ngày thứ hai 3 tới ngày thứ năm 6 (4 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Hoàng Thường <lastingtran@yahoo.com>

Trưởng Ban Tu Học: Cô Hữu Vi.

CANBERRA

•         Khóa giảng đại chúng 2 ngày cuối tuần giới thiệu Thiền.

 Thứ bảy 8 và chủ nhật 9

  • Tham quan thành phố Canberra : ngày 10 & 11
  • Khóa Thiền Căn bản: (5 ngày)

Từ thứ tư 12  tới chủ  nhật 16

Ban tổ chức: anh Thiện Quốc <quoccuong_inoz@yahoo.com>

CAIRNS:

  • Khóa Thiền ngắn hạn song ngữ Việt - Anh

Ngày thứ ba 18 và thứ tư 19

Ban tổ chức :Ông Thiện Tánh : <toan.nguyen4317@gmail.com>

Cô Như Uyển : <chi.lavender@gmail.com>

Cô Diệu Nguyện: <tranhpham43@bigpond.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn