HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 4, 2019 - Ngày Truyền Thống và các Khoá Tu Nghiệp.

Thursday, January 31, 201911:55 AM(View: 1520)

THÁNG 4

  • Ngày Truyền Thống chủ nhật 7-4-2019 sẽ tổ chức tại Thiền viện Chân Như- Texas.
  • LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ (Texas) (sẽ thông báo sau)
  • Các khóa TU NGHIỆP THƯỜNG NIÊN:

+ Ban Chuyên Viên Khí công (3 ngày) 9-10-11

+ Ban Giáo Thọ cấp Căn Bản và Bát Nhã trung cấp I ( 3 ngày) 12-13-14

+ Ban Huấn luyện viên Thiền định: Lý thuyết Thiền Định do Thầy Thiền Chủ hướng dẫn. ( 3 ngày) 15-16-17

+ Khóa chuyên tu Không Tầm Không Tứ Định do Thầy Thiền chủ hướng dẫn ( 11 ngày) 19 – 29 . Thầy Thiền Chủ mới cho biết sẽ dời khóa này lại vào tháng 5 và sẽ cho biết ngày giờ sau.

Ghi danh: Xin các bạn ghi danh nơi :

Thông Quang: huongtuan88@yahoo.com

Lưu ý: vì là thiền viện mới xây dựng chưa đáp ứng được tất cả nhu cầu, nên số thiền sinh tham gia có giới hạn. Các bạn nào tham gia ngày Khánh Thành Thiền viện Chân Như có thể tự túc được chỗ ở và đưa đón phi trường thì rất tốt không giới hạn.

Những bạn nào cần chỗ ăn ở và đưa đón phi trường thì xin ghi danh sớm để ban tổ chức sắp xếp. Ngoài ra các khóa tu học tiếp theo các bạn tham gia cũng ghi danh càng sớm càng tốt.

Hạn chót ghi danh cho những sinh hoạt này là ngày: 31-1- 2019

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,110,140