HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 1, 2018 - Tại Úc Châu.

23 Tháng Mười Hai 201712:52 CH(Xem: 2902)

Tháng 1

ÚC CHÂU: sẽ tổ chức 2 khóa Thiền Căn bản đầu tiên tại tiểu bang Queensland , đông bắc của Úc châu.

CAIRNS

  • Giảng đại chúng: Giới thiệu Thiền Phật giáo , hướng dẫn vài phương thức thực tập để giảm Stress.

Thứ bảy 13

  • Khóa Căn Bản

Từ thứ bảy 13 đến thứ sáu 19 (tính luôn ngày giảng đại chúng) (7 ngày)

Ban tổ chức:

Ông Thiện Tánh : <toan.nguyen4317@gmail.com>

Cô Như Uyển : <chi.lavender@gmail.com>

Cô Diệu Nguyện: :<tranhpham43@bigpond.com>

BRISBANE

  • Giảng đại chúng: Giá trị của Thiền Phật giáo đối với sức khỏe.

Thứ bảy 20

  • Khóa Căn bản

Từ ngày thứ bảy 20 đến ngày thứ sáu 26 ( 7 ngày)

Ban tổ chức:

Ông Thiện Tánh : <toan.nguyen4317@gmail.com>

Cô Như Uyển : <chi.lavender@gmail.com>

Nhân Trần: <nhan.tran1971 @yahoo.com.au>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,107,007