HỘI NHẬP

17. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

29 Tháng Bảy 20176:07 CH(Xem: 1261)

Bài 17: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn