HỘI NHẬP
02 Tháng Giêng 20173:48 CH(Xem: 3303)
Các khóa tu học tại Nam Cali và San Jose.
02 Tháng Giêng 20173:42 CH(Xem: 3233)
Các khóa tu học tại Thiền Viện và Úc Châu.
02 Tháng Giêng 20173:38 CH(Xem: 3578)
Đi Hành Hương Việt Nam và tu học tại Nam Cali.
02 Tháng Giêng 20173:33 CH(Xem: 2915)
Các khóa tu học tại Stuttgart, Berlin và Montreal.
02 Tháng Giêng 20173:28 CH(Xem: 2617)
Các khóa tu học tại Toronto, Thụy sĩ và Hoa Thịnh Đốn.
02 Tháng Giêng 20173:25 CH(Xem: 2734)
Các khóa tu học tại Sacramento.
02 Tháng Giêng 201710:51 SA(Xem: 3124)
Các khóa tu học tại Nam Cali, San Jose và Montreal.
02 Tháng Giêng 201710:47 SA(Xem: 2501)
Các khóa tu học tại Toulouse, Paris và Houston.
02 Tháng Giêng 201710:45 SA(Xem: 3977)
Các khóa tu học tại Tổ đình Tánh Không.
02 Tháng Giêng 201710:42 SA(Xem: 2792)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni và tu học cuối tuần tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(Xem: 1272)
Khoá Bát Nhã Đặc Biệt Tại Đạo Tràng Nam Cali.
(Xem: 1538)
Khóa Căn bản ngắn hạn tại chùa Hoa Sen (Củ Chi- TP Hồ chí Minh- Việt Nam)
(Xem: 1468)
Các Khoá Tu Học Tại Sydney, Perth, Melbourne, Úc châu.
(Xem: 1626)
Các Khoá Tu Học và Tham Quan Tại Nam Và Bắc Đức.
(Xem: 1302)
Khoá Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt và chuyến Du Ngoạn Tại Thụy Sỹ.
(Xem: 1566)
Các Khoá Tu Học Tại Houston, Sacramento, San Jose và Toronto.
(Xem: 1804)
Các Khoá Tu Học Tại Adelaide, Canberra và Cairns, Úc châu.
(Xem: 1200)
Các Khoá Trung Cấp Bát Nhã Tại Toulouse và Paris.
(Xem: 1280)
Tháng 4, 2019 - Ngày Truyền Thống và các Khoá Tu Nghiệp Tại Thiền viện Chân Như.
(Xem: 1142)
Các Đạo tràng bầu BAN ĐIỀU HÀNH MỚI nhiệm kỳ 2 năm.
(Xem: 1161)
Sinh hoạt tại Thiền Viện Chân Như trong 3 tháng 2,3 và 4.
(Xem: 1162)
Hành Hương Ấn Độ từ ngày chủ nhật 6 tháng 1 đến ngày thứ bảy 19 tháng 1
(Xem: 2334)
Các khóa tu học trung cấp Bát Nhã tại Đạo tráng Nam Cali.
(Xem: 3129)
Đi hành hương tại Ấn Độ và Nepal.
(Xem: 1958)
Các khóa tu học và giảng đại chúng tại Úc Châu.
(Xem: 1958)
Các khóa tu học, giảng Kinh và nhập thất chuyên tu tại Canada và Thụy Sỹ.
(Xem: 1795)
Các khóa tu học và Giảng Kinh tại Đức và Hoa Thịnh Đốn.
(Xem: 1959)
Các khóa Trung Cấp Bát Nhã tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 2042)
Các khóa trung cấp Bát Nhã và Tâm Lý Học Phật Giáo tại Houston và North Carolina.
(Xem: 2147)
Các khóa tu học và nhập thất chuyên tu tại Pháp.
(Xem: 2153)
Các khóa tu nghiệp thường niên tại Tổ Đình Tánh Không.
(Xem: 1452)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(Xem: 1642)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(Xem: 2632)
Các khóa Thiền Căn Bản và Giảng đại chúng tại hai Đạo tràng mới ở Cairns và Brisbane.
(Xem: 3303)
Các khóa tu học tại Nam Cali và San Jose.
(Xem: 3233)
Các khóa tu học tại Thiền Viện và Úc Châu.
(Xem: 3578)
Đi Hành Hương Việt Nam và tu học tại Nam Cali.
(Xem: 2915)
Các khóa tu học tại Stuttgart, Berlin và Montreal.
(Xem: 2617)
Các khóa tu học tại Toronto, Thụy sĩ và Hoa Thịnh Đốn.
(Xem: 2734)
Các khóa tu học tại Sacramento.
(Xem: 3124)
Các khóa tu học tại Nam Cali, San Jose và Montreal.
(Xem: 2501)
Các khóa tu học tại Toulouse, Paris và Houston.
(Xem: 3977)
Các khóa tu học tại Tổ đình Tánh Không.
(Xem: 2792)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni và tu học cuối tuần tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(Xem: 2890)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(Xem: 2583)
Tháng 1, 2017 - Lễ Hội Tết tại Thiền Viện.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại San Jose.
11 Tháng Mười Một 2015
Hành hương tại Ấn Độ và Nepal lần thứ VII.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Houston và Nam California.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Melbourne, Adelaide và Sydney.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Thụy Sĩ và Đức.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa tu học tại Toronto và Nhập thất chuyên tu tại Bắc California.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Nam Cali và Hoa Thịnh Đốn.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Toulouse, Đức và Paris.
11 Tháng Mười Một 2015
Sinh hoạt truyền thống tại Tổ Đình Tánh Không.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa Thiền Căn Bản tại Nam Cali.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không
11 Tháng Mười Một 2015
Tăng Ni an cư kiết Đông.