HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
No data found
(View: 1681)
Khoá Bát Nhã Đặc Biệt Tại Đạo Tràng Nam Cali.
(View: 2013)
Khóa Căn bản ngắn hạn tại chùa Hoa Sen (Củ Chi- TP Hồ chí Minh- Việt Nam)
(View: 1861)
Các Khoá Tu Học Tại Sydney, Perth, Melbourne, Úc châu.
(View: 2029)
Các Khoá Tu Học và Tham Quan Tại Nam Và Bắc Đức.
(View: 1690)
Khoá Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt và chuyến Du Ngoạn Tại Thụy Sỹ.
(View: 1889)
Các Khoá Tu Học Tại Houston, Sacramento, San Jose và Toronto.
(View: 2258)
Các Khoá Tu Học Tại Adelaide, Canberra và Cairns, Úc châu.
(View: 1567)
Các Khoá Trung Cấp Bát Nhã Tại Toulouse và Paris.
(View: 1605)
Tháng 4, 2019 - Ngày Truyền Thống và các Khoá Tu Nghiệp Tại Thiền viện Chân Như.
(View: 1490)
Các Đạo tràng bầu BAN ĐIỀU HÀNH MỚI nhiệm kỳ 2 năm.
(View: 2677)
Các khóa tu học trung cấp Bát Nhã tại Đạo tráng Nam Cali.
(View: 3492)
Đi hành hương tại Ấn Độ và Nepal.
(View: 2315)
Các khóa tu học và giảng đại chúng tại Úc Châu.
(View: 2312)
Các khóa tu học, giảng Kinhnhập thất chuyên tu tại Canada và Thụy Sỹ.
(View: 2105)
Các khóa tu họcGiảng Kinh tại Đức và Hoa Thịnh Đốn.
(View: 2276)
Các khóa Trung Cấp Bát Nhã tại Bắc và Nam Cali.
(View: 2386)
Các khóa trung cấp Bát NhãTâm Lý Học Phật Giáo tại Houston và North Carolina.
(View: 2533)
Các khóa tu họcnhập thất chuyên tu tại Pháp.
(View: 2469)
Các khóa tu nghiệp thường niên tại Tổ Đình Tánh Không.
(View: 1753)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(View: 1955)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(View: 3028)
Các khóa Thiền Căn Bản và Giảng đại chúng tại hai Đạo tràng mới ở Cairns và Brisbane.
(View: 3650)
Các khóa tu học tại Nam Cali và San Jose.
(View: 3559)
Các khóa tu học tại Thiền Viện và Úc Châu.
(View: 3903)
Đi Hành Hương Việt Namtu học tại Nam Cali.
(View: 3251)
Các khóa tu học tại Stuttgart, Berlin và Montreal.
(View: 2942)
Các khóa tu học tại Toronto, Thụy sĩ và Hoa Thịnh Đốn.
(View: 3062)
Các khóa tu học tại Sacramento.
(View: 3454)
Các khóa tu học tại Nam Cali, San Jose và Montreal.
(View: 2829)
Các khóa tu học tại Toulouse, Paris và Houston.
(View: 4412)
Các khóa tu học tại Tổ đình Tánh Không.
(View: 3165)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Nitu học cuối tuần tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(View: 3278)
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không.
(View: 2969)
Tháng 1, 2017 - Lễ Hội Tết tại Thiền Viện.
1,147,744