HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DONATION
Để trả lời thư chung cho nhiều anh chị hỏi 
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư và các khóa tu học

  AĐối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách

          1.  Viết 1 check pay to SUNYATA FOUNDATION gửi bằng bưu điện về Ban Thủ quỷ:

                Thanh Mai

                5122 GreenCap Ave.

                Irvine, CA 92604

         2.  Viết 1 check pay to SUNYATA FOUNDATION, chụp hình mặt trước và mặt sau tấm check (front and back of the check) GỬI HÌNH NÀY VỀ (via email to)  thienduongtanhkhong@gmail.com HOẶC text qua số điện thọai 949-231-2147   

         3.  Viết 1 check pay to SUNYATA FOUNDATION deposit directly at any Chase Bank account by using the blank deposit at the bank. 
xin gọi 949-231-2147 để lấy Routing number và Account number

              

  B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ

      Viết 1 check pay to SUNYATA FOUNDATION, wire transfer at any Banks by using the information below 

               xin email thienduongtanhkhong@gmail hoặc gọi 949-231-2147 để lấy Routing number và Account number

               SWIFT codes is CHASUS33XXX

 

Phần Memo (Ghi Chú) xin ghi rỏ: Cúng dường Ni sư hay Cúng dường Khóa tu học

Cùng lúc xin email báo tin về thienduongtanhkhong@gmail.com để nhận biên lai miễn trừ thuế
SUNYATA FOUNDATION là tổ chức bất vụ lợi, tất cả khoản đóng góp đều được miễn trừ thuế.

69,256