(Xem: 7490)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 8780)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(Xem: 8376)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(Xem: 7176)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(Xem: 47021)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(Xem: 7419)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(Xem: 7802)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7182)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(Xem: 7568)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(Xem: 6861)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.