HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
(View: 8386)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9863)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9301)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8103)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48516)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8416)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8701)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8168)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8587)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7784)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
1,147,783