HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Saturday, October 31, 201511:42 AM(View: 12977)
Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người
AUDIO_ICON
Bìa sách Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Thưa quý vị, đây là quyển sách "Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo" Tập 2, Cuốn 2
với đề tài "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt,
phát hành vào năm 2005. 
Quyển sách này đã được thu âm qua giọng đọc của cô Thuần Ngộ, một thiền sinh tại đạo tràng Tánh Không Oregon, thành 15 dĩa CD. 
Đây là 15 đoạn âm thanh sắp xếp theo thứ tự như trong quyển sách dưới dạng MP3. Mời quý vị lắng nghe 

 1. Giới Thiệu và Lời Tựa (78 phút)blank
 2. Những Nét Đặc Biệt Cơ Bản Của Thiền (69 phút)blank
 3. Tự Lực-Nhu Cầu-Quyết Tâm-Lý Thuyết-Lý Luận Chỉ Đạo (70 phút)blank
 4. Những Điều Kiện Trong Tiến Trình Thực Hành Thiền (71 phút)blank
 5. Năm Điểm Liên Kết Chính Yếu Trong Thiền (58 phút)blank
 6. Nghi Thức Tọa Thiền (56 phút)blank
 7. Hệ Thần Kinh Tự Quản (41 phút)blank
 8. Vai Trò Kỹ Thuật Trong Thiền (72 phút)blank
 9. Huấn Luyện Tâm (77 phút)blank
 10. Dụng Công Cơ Bản Trong Thiền (68 phút)blank
 11. Chiêu Thức Thư Giãn Mặt và Nghe Âm Thanh (80 phút)blank
 12. Vai Trò Của Tâm, Pháp, Kỹ Thuật, và Não Bộ (64 phút)blank
 13. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng I (65 phút)blank
 14. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng II (70 phút)blank
 15. Không Dán Nhãn Đối Tượng và Kinh Bàhiya (72 phút)blank
Reader's Comment
Thursday, May 7, 20202:33 PM
Guest
Con mở ra thì ko thấy file nghe quyên sách này, xin hoan hỷ fix link mp3 cho chúng con có thể nghe được, con cảm ơn rất nhiều ạ.
Friday, June 14, 20193:11 PM
Guest
Không nghe được quyển sách “Tác Dụng của Thiền đối với Đời Sống Con Người” dưới dạng MP3. Xin vui lòng chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 4705)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 7164)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 8055)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 13677)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 9774)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 8388)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9044)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7419)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, June 29, 2022(View: 1019)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 15, 2022(View: 844)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 2022(View: 947)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 1193)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 1035)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Thursday, March 3, 2022(View: 1095)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
148,386