HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Saturday, October 31, 201511:42 AM(View: 12219)
Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người
AUDIO_ICON
Bìa sách Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người

Thưa quý vị, đây là quyển sách "Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo" Tập 2, Cuốn 2
với đề tài "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt,
phát hành vào năm 2005. 
Quyển sách này đã được thu âm qua giọng đọc của cô Thuần Ngộ, một thiền sinh tại đạo tràng Tánh Không Oregon, thành 15 dĩa CD. 
Đây là 15 đoạn âm thanh sắp xếp theo thứ tự như trong quyển sách dưới dạng MP3. Mời quý vị lắng nghe 

 1. Giới Thiệu và Lời Tựa (78 phút)blank
 2. Những Nét Đặc Biệt Cơ Bản Của Thiền (69 phút)blank
 3. Tự Lực-Nhu Cầu-Quyết Tâm-Lý Thuyết-Lý Luận Chỉ Đạo (70 phút)blank
 4. Những Điều Kiện Trong Tiến Trình Thực Hành Thiền (71 phút)blank
 5. Năm Điểm Liên Kết Chính Yếu Trong Thiền (58 phút)blank
 6. Nghi Thức Tọa Thiền (56 phút)blank
 7. Hệ Thần Kinh Tự Quản (41 phút)blank
 8. Vai Trò Kỹ Thuật Trong Thiền (72 phút)blank
 9. Huấn Luyện Tâm (77 phút)blank
 10. Dụng Công Cơ Bản Trong Thiền (68 phút)blank
 11. Chiêu Thức Thư Giãn Mặt và Nghe Âm Thanh (80 phút)blank
 12. Vai Trò Của Tâm, Pháp, Kỹ Thuật, và Não Bộ (64 phút)blank
 13. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng I (65 phút)blank
 14. Kỹ Thuật Không Định Danh Đối Tượng II (70 phút)blank
 15. Không Dán Nhãn Đối Tượng và Kinh Bàhiya (72 phút)blank
Reader's Comment
Thursday, May 7, 20202:33 PM
Guest
Con mở ra thì ko thấy file nghe quyên sách này, xin hoan hỷ fix link mp3 cho chúng con có thể nghe được, con cảm ơn rất nhiều ạ.
Friday, June 14, 20193:11 PM
Guest
Không nghe được quyển sách “Tác Dụng của Thiền đối với Đời Sống Con Người” dưới dạng MP3. Xin vui lòng chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 3215)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 5797)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 6568)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 11326)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 8049)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6941)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7538)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6269)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 19, 2022(View: 401)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 346)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Thursday, March 3, 2022(View: 378)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
Wednesday, November 17, 2021(View: 1142)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Wednesday, November 10, 2021(View: 1135)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Tuesday, August 31, 2021(View: 1162)
Ni sư Triệt Như Audio: PHẢI SỐNG VỚI TRÍ TUỆ - Sinh hoạt Tăng đoàn Úc châu 25-8-2021.
Tuesday, April 20, 2021(View: 2273)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 3036)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 4322)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7233)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4524)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3337)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 4739)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3222)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 2850)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4158)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2729)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3198)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3382)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3536)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4125)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8580)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Wednesday, July 31, 2013(View: 24545)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 58193)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 77482)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61590)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 65143)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
2,319,686,071,854,654,172