HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU - Zoom 4-9-2020

  Tuesday, September 8, 20208:27 AM(View: 2156)
  AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: 
  CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU

  ZOOM 4-9-2020
  CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU-ZOOM 4-9-2020

  Hình ảnh Khóa Tu Học định kỳ hằng tháng trên ZOOM ngày 4/9/2020 + ngày 5/9/2020 và Lễ Vu Lan 2020 tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali đã được anh Tuệ Vinh upload theo link bên dưới:

   

  https://tong2012.smugmug.com/Religion/20200904-05KhoaTuHocHangThangLeVuLan-tren-ZOOM/


   
  Reader's Comment
  Tuesday, September 29, 20208:55 PM
  Guest
  Ni Sư kính mến,
  LỜI,Ý THÂN TRONG SẠCH
  Tự nhìn lại tâm mình
  Thấy,biết và tương ứng
  Không tưởng,nghĩ chen vào
  Thấy , phương thế dụng công
  Biết , khơi đường chuyển hóa
  Biết cần có trí huệ
  Thấu vô thường,vô ngã
  Tương quan nhân quả báo
  Là định luật thiên thu.
  Từ miệng vàng Phật dạy
  HỢP, chỉ là huyễn mộng,
  TAN,bản chất,tánh không
  Tâm thường để rỗng rang
  Và tỉnh lặng hằng ngày
  Nguồn hạnh phúc vô cầu.
  Rõ vi diệu, cao sâu.
  Thành kính. Con KH
  Wednesday, September 16, 20201:06 AM
  Guest
  Muốn được nghe pháp của Ni Sư
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, October 28, 2020(View: 1584)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Friday, September 25, 2020(View: 2690)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Saturday, August 24, 2019(View: 7059)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Saturday, August 24, 2019(View: 4100)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3536)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 4052)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3787)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Monday, September 28, 2020(View: 1348)
  Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
  Thursday, June 18, 2020(View: 4813)
  Khóa An Cư Tại Tổ Đình
  Monday, June 1, 2020(View: 2555)
  Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
  Saturday, April 11, 2020(View: 1976)
  Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
  Sunday, April 5, 2020(View: 3284)
  Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
  Wednesday, March 25, 2020(View: 1732)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
  Friday, March 13, 2020(View: 1547)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
  Thursday, December 12, 2019(View: 2400)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
  Monday, December 9, 2019(View: 1560)
  Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
  Thursday, November 21, 2019(View: 1729)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
  Thursday, October 10, 2019(View: 1915)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
  Thursday, September 5, 2019(View: 2250)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
  Tuesday, August 20, 2019(View: 2698)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
  Wednesday, January 13, 2016(View: 7630)
  Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
  Saturday, October 31, 2015(View: 10558)
  "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23671)
  CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
  Saturday, March 3, 2012(View: 56312)
  Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Saturday, March 3, 2012(View: 75189)
  Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Monday, July 26, 2010(View: 60470)
  Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
  Wednesday, May 12, 2010(View: 64179)
  Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
  1,258,405