HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU - Zoom 4-9-2020

Tuesday, September 8, 20208:27 AM(View: 5097)
AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: 
CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU

ZOOM 4-9-2020
CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU-ZOOM 4-9-2020

Hình ảnh Khóa Tu Học định kỳ hằng tháng trên ZOOM ngày 4/9/2020 + ngày 5/9/2020 và Lễ Vu Lan 2020 tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali đã được anh Tuệ Vinh upload theo link bên dưới:

 

https://tong2012.smugmug.com/Religion/20200904-05KhoaTuHocHangThangLeVuLan-tren-ZOOM/


 
Reader's Comment
Tuesday, September 29, 20208:55 PM
Guest
Ni Sư kính mến,
LỜI,Ý THÂN TRONG SẠCH
Tự nhìn lại tâm mình
Thấy,biết và tương ứng
Không tưởng,nghĩ chen vào
Thấy , phương thế dụng công
Biết , khơi đường chuyển hóa
Biết cần có trí huệ
Thấu vô thường,vô ngã
Tương quan nhân quả báo
Là định luật thiên thu.
Từ miệng vàng Phật dạy
HỢP, chỉ là huyễn mộng,
TAN,bản chất,tánh không
Tâm thường để rỗng rang
Và tỉnh lặng hằng ngày
Nguồn hạnh phúc vô cầu.
Rõ vi diệu, cao sâu.
Thành kính. Con KH
Wednesday, September 16, 20201:06 AM
Guest
Muốn được nghe pháp của Ni Sư
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 4729)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 7182)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 8074)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 13710)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 9807)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 8429)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9071)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7441)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, June 29, 2022(View: 1035)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 15, 2022(View: 857)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 2022(View: 960)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 1206)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 1046)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Thursday, March 3, 2022(View: 1115)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
149,153