HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU - Zoom 4-9-2020

Tuesday, September 8, 20208:27 AM(View: 2489)
AUDIO Ni sư TRIỆT NHƯ: 
CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU

ZOOM 4-9-2020
CỐT LÕI TẬP THIỀN BƯỚC ĐẦU-ZOOM 4-9-2020

Hình ảnh Khóa Tu Học định kỳ hằng tháng trên ZOOM ngày 4/9/2020 + ngày 5/9/2020 và Lễ Vu Lan 2020 tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali đã được anh Tuệ Vinh upload theo link bên dưới:

 

https://tong2012.smugmug.com/Religion/20200904-05KhoaTuHocHangThangLeVuLan-tren-ZOOM/


 
Reader's Comment
Tuesday, September 29, 20208:55 PM
Guest
Ni Sư kính mến,
LỜI,Ý THÂN TRONG SẠCH
Tự nhìn lại tâm mình
Thấy,biết và tương ứng
Không tưởng,nghĩ chen vào
Thấy , phương thế dụng công
Biết , khơi đường chuyển hóa
Biết cần có trí huệ
Thấu vô thường,vô ngã
Tương quan nhân quả báo
Là định luật thiên thu.
Từ miệng vàng Phật dạy
HỢP, chỉ là huyễn mộng,
TAN,bản chất,tánh không
Tâm thường để rỗng rang
Và tỉnh lặng hằng ngày
Nguồn hạnh phúc vô cầu.
Rõ vi diệu, cao sâu.
Thành kính. Con KH
Wednesday, September 16, 20201:06 AM
Guest
Muốn được nghe pháp của Ni Sư
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 28, 2020(View: 2507)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 3323)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 7801)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 4836)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4107)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4651)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4318)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 20, 2021(View: 563)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 1706)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Thursday, June 18, 2020(View: 5265)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 2912)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 2216)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 3565)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 2021)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 1818)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 2746)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 1792)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 1961)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 2181)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 2508)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 3002)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 7812)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 10865)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 23831)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 56628)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 75756)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 60657)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 64363)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
1,310,715