HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc.

  Thursday, December 12, 20197:48 PM(View: 2408)
  Từ Chú Tâm Đến Trống Rỗng


  Khái Quát Tánh Không


  Những Bước Thực Tập Tánh Nghe Và Tánh Xúc Chạm


  Những Bước Thực Tập Tánh Thấy


  Cái Như Vậy


  Tiến Trình Sáng Đạo Của Đức Phật


  Bình Đẳng Tánh Và Qui Luật Xung Đột


  Làm Sao Chuyển Hóa Tâm


  Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 1


  Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 2


  Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 3


  Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 4


  Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 5


  Kinh Niệm Xứ Phần 1


  Kinh Niệm Xứ Phần 2


  Tổng Kết Khóa Bát Nhã


  Reader's Comment
  Tuesday, March 24, 20206:23 PM
  Guest
  Con xin tri ân công đức của Ni sư Triệt Như, vì duyên hội ngộ con được nghe cô giảng, con đang thực hành theo cách Cô hướng dẫn ạ, con kính chúc cô sức khỏe, làm lợi lạc cho chúng sinh ạ!
  Sunday, January 5, 202010:42 PM
  Guest
  bai giang that tuyet voi cam on su co Triet Nhu . con duong di cua duc phat da duoc co giang giai can ke , chi con thuc hanh thoi , chuc co nhieu suc khoe de tiep tuc con duong hanh phap
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, October 28, 2020(View: 1615)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Friday, September 25, 2020(View: 2725)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Saturday, August 24, 2019(View: 7079)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Saturday, August 24, 2019(View: 4120)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3546)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 4073)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3803)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Monday, September 28, 2020(View: 1362)
  Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
  Tuesday, September 8, 2020(View: 2172)
  Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
  Thursday, June 18, 2020(View: 4827)
  Khóa An Cư Tại Tổ Đình
  Monday, June 1, 2020(View: 2568)
  Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
  Saturday, April 11, 2020(View: 1988)
  Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
  Sunday, April 5, 2020(View: 3291)
  Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
  Wednesday, March 25, 2020(View: 1740)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
  Friday, March 13, 2020(View: 1550)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
  Monday, December 9, 2019(View: 1570)
  Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
  Thursday, November 21, 2019(View: 1740)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
  Thursday, October 10, 2019(View: 1925)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
  Thursday, September 5, 2019(View: 2261)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
  Tuesday, August 20, 2019(View: 2704)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
  Wednesday, January 13, 2016(View: 7635)
  Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
  Saturday, October 31, 2015(View: 10573)
  "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23677)
  CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
  Saturday, March 3, 2012(View: 56324)
  Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Saturday, March 3, 2012(View: 75208)
  Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Monday, July 26, 2010(View: 60474)
  Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
  Wednesday, May 12, 2010(View: 64187)
  Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
  1,260,192