HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Đồ Thị Thể Nhập Chân Như

Thursday, July 29, 201012:00 AM(View: 11209)

ĐỒ THỊ THỂ NHẬP CHÂN NHƯ ĐỊNH

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thiền Sinh tham dự khóa nhập thất chuyên tu sắp tới, xin mạn phép chép lại nơi đây Đồ Thị Thể Nhập Chân Như Định đã được Sư Cô Triệt Như đúc kết lại trong khóa Nhập Thất Chuyên Tu vào tháng 10 năm 2009 tại Cedar Falls, CA, USA.

 

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

blank

 

blank

 

 blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

 

blank

 Sư Cô Triệt Như

Nhập Thất Chuyên Tu "Chân Như Định"

Cedar Falls, California, USA

Từ 21/10/2009 đến 30/10/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Thursday, September 23, 2010(View: 12349)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm, Trích tập san Tánh Không 2008.
Monday, August 2, 2010(View: 12022)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Toàn Năng, Thiền sinh Tánh Không
Thursday, July 29, 2010(View: 10033)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Thầy Không Chiếu
Sunday, July 11, 2010(View: 10705)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Thuần Ngộ, Thiền sinh Tánh Khộng
Sunday, July 11, 2010(View: 9965)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Phương Diệu, thiền sinh lớp 1 khóa IV
199,498