HỘI NHẬP
01 Tháng Tám 2010(Xem: 28321)
Trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết.
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 15018)
Audio - Su Co Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 9955)
Audio - Suco Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 10734)
Audio - Su Co Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 10001)
Audio - Su Co Triet Nhu
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 9694)
Audio - Thay Thich Thong Triet va Su co Triet Nhu
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 9508)
Thầy Thích Không Chiếu
23 Tháng Bảy 2010(Xem: 13527)
Thiền không phải là một phép mầu, có những khả năng siêu phàm, cứu độ tất cả chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, phiền não. Trái lại, nó chỉ là dụng cụ, nếu sáng suốt, chúng ta sử dụng đó, nó sẽ trở thành dụng cụ tốt, có khả năng giúp ta chuyển hóa nội tâm, thoát khổ, giác ngộ và giải thoát.
23 Tháng Bảy 2010(Xem: 11016)
Thầy Thích Thông Triệt
11 Tháng Bảy 2010(Xem: 11314)
Thầy Thích Thông Triệt Bài thuyết giảng tại Khóa tu học 8 ngày tai Đạo Tràng Oregon