HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Các Bài Đọc Thêm Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 1

Wednesday, May 6, 20207:53 PM(View: 3082)


Click vào để xem
HT Thích Thông Triệt:

Các BÀI ĐỌC THÊM Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 1

Click Here smallhttps://tanhkhong.org/images/file/Rqf2LEPx1wgQALtX/all-baidocthem-khoabntrungcap1-version1.pdf


Bài Đọc Thêm số 1 BÁT NHÃ

Bài Đọc Thêm số 2 NHẬN THỨC

Bài Đọc Thêm số 3 CHÂN LÝ QUI ƯỚC

Bài Đọc Thêm số 4 NHƯ THỰC

Bài Đọc Thêm số 5 THUẬT NGỮ NIỆM


Tài liệu học tập bao gồm 83 trang (8x11) Đạo tràng Nam Cali trình bày, chỉnh sửa, bổ túc các hình minh họa
Ban tu học các đạo tràng có thể in phát hành nội bộ trong khóa học

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
199,528