HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 17 TỔNG KẾT CÁC BƯỚC TẬP THIỀN TỪ CĂN BẢN TỚI BÁT NHÃ

Tuesday, December 7, 20212:12 PM(View: 2571)
TITLE 17_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB

SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://youtu.be/hJa0U8cbx_M
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 17_for youtube

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 9122)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,975