HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đế 15 -KHAI TRIỂN ĐẠI KINH XÓM NGỰA

Tuesday, November 23, 20216:03 PM(View: 2090)
TITLE 15_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB


SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8Bản chiếu9
Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12


AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để downloadVIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=d72JjzYb4Wk
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 15 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 9119)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
196,270