HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đế 15 -KHAI TRIỂN ĐẠI KINH XÓM NGỰA

Tuesday, November 23, 20216:03 PM(View: 1239)
TITLE 15_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB


SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8Bản chiếu9
Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12


AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để downloadVIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=d72JjzYb4Wk
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 15 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2010(View: 7951)
Các câu hỏi TRẮC NGHIỆM dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2
Wednesday, July 14, 2010(View: 9012)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: TỨ DIỆU ĐẾ
Wednesday, July 14, 2010(View: 9145)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: LÝ DUYÊN KHỞI
83,250