HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 12 Thực hành THỞ-KHÔNG NÓI- NHƯ THỰC

Sunday, November 14, 20213:02 PM(View: 1478)
TITLE 12_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cP8sCq5doEs
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 12 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for YOUTUBE

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2010(View: 7952)
Các câu hỏi TRẮC NGHIỆM dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2
Wednesday, July 14, 2010(View: 9012)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: TỨ DIỆU ĐẾ
Wednesday, July 14, 2010(View: 9145)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: LÝ DUYÊN KHỞI
83,252