HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 8: BÀI KINH BAHIYA

Sunday, October 31, 202110:07 AM(View: 2425)


TITLE 08_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8Bản chiếu9Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://youtu.be/kVUjpjcmssU
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
8 TITLE Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for Youtube


Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Sunday, August 25, 2019(View: 9178)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
201,056