HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề: 1 - TIẾN TRÌNH CHỨNG NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Tuesday, August 31, 20216:25 PM(View: 2064)

TITLE 01_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB

SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK:https://youtu.be/xX3fbaz8CzM
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
1 TITLE Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU FOR youtube
Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
https://tanhkhong.org/images/file/Y7F5aWX_1wgQAGRm/all-baidocthem-khoabntrungcap2-final3.pdf


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7290)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
82,334