HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Các Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28 trong tháng 4 năm 2012 tại Nam California

Tuesday, June 19, 201212:00 AM(View: 58970)

Khóa Trung Cấp 1 Bát Nhã 28

Các Bài Giảng (MP3)

 

Khai giảng: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4, năm 2012 

Bế giảng: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4, năm 2012 

Xin vào link dưới đây:

http://www.tanhkhong.org/D_1-2_2-150/
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 4917)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, June 5, 2010(View: 13983)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
1,315,156