HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

VIDEO; Khóa THIỀN CĂN BẢN 2011(Disc 4/6): GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảng

Tuesday, April 13, 202112:47 PM(View: 5429)

Khóa THIỀN CĂN BẢN 2011(Disc 4/6):
GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT
Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảngKhóa THIỀN CĂN BẢN (Disc 4/6): GiáoTrình HT THÍCH THÔNG TRIỆT - Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Diễn giảng KHÓA THIỀN CĂN BẢN
Chuyên Đề: LÀM CHỦ SỰ SUY NGHĨ
GIÁO TRÌNH: HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG TRIỆT
NI SƯ THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ DIỄN GIẢNG
DISC 4 :
1. KHÔNG NÓI – LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH:
00:00
2. KỸ THUẬT KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG:
36:01
3. BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ:
1:11 :46

TÀI LIỆU HỌC TẬP - PHÁT HÀNH NỘI BỘ
Trực tiếp thu hình KHÓA THIỀN CĂN BẢN 71 tại Westminster, California từ 11 tháng 2 đến 20 tháng 2 năm 2011
Thực Hiện: HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG & Đạo Tràng Tánh Không Nam California .
18525 Frantz Road - Perris, CA 92570 - USA
www.tanhkhong.org 
Email: hoithientanhkhong@gmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 19251)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 27, 2021(View: 5307)
DISC 6 : 1. KINH BÀHIYA: 00:00 2. TÂM TRONG ĐẠO PHẬT: 44:06 3. CHỤP HÌNH LƯU NIỆM: 2:18:36
Sunday, April 18, 2021(View: 4700)
DISC 5 : 1. THIỀN HUỆ - KHÔNG DÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG: 00:00 2. THỰC TẬP KHÔNG NÓI – BƯỚC 1-2-3: 35:22 3. NGŨ UẨNKINH VÔ NGÃ TƯỚNG: 1:01:15
Monday, December 10, 2012(View: 86449)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 70582)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Sunday, August 1, 2010(View: 34566)
Trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết.
Monday, June 14, 2010(View: 21842)
Bài Đọc thêm Khóa THIỀN CĂN BẢN Biên soạn: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Tuệ Lạc
Saturday, June 12, 2010(View: 34741)
Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánhtiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được.
69,256