HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  TỔ ĐÌNH-THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Sunyata Meditation Association

  18525 Frantz Road – Perris, CA 95270

  Email: hoithientanhkhong@gmail.com

  THIỀN VIỆN CHƠN NHƯ
  8851 FM 2445 Navasota, Texas 77868
  Email: thientanhkhong@gmail.com


  THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali

  13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843
  Email: 
  thienduongtanhkhong@gmail.com

  TRUNG TÂM SINH HOẠT HTTK TEXAS
  8388 West Sam Houston Parkway, Phòng 208 - Houston, TX 77072

  Email: thientanhkhong@gmail.com


   

   

  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại
  Tiêu đề *
  Nội dung *
  Đính kèm tập tin
  Select File
  1,193,756