HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0316 Tuệ Huy TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ: BA DI SẢN CHUNG

Thursday, December 30, 202111:25 AM(View: 708)


TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
BA DI SẢN CHUNG

Le Huy Ky lan 2_HT Thich Thong Triet 17b
Kính thưa Ni Sư Triệt Như, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền tại Thiền Viện Tánh không và Mạng Zoom trên toàn thế giới,
Kính thưa quý anh chị thiền sinh của 19 Đạo Tràng Tánh Không.

Hôm nay nhân ngày lễ húy kỵ lần thứ hai của cố Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt, chúng ta cùng vân tập về Tổ Đình (Riverside, California) để tri ân và tưởng niệm công đức giáo dưỡng của Thầy.  Tất cả chúng ta có lẽ ai cũng có những kỷ niệm hay là những bài học rất riêng với Thầy;  đó là những di sản riêng mà mỗi người chúng ta nên luôn luôn phải tâm niệmtư duy để làm hành trang trên con đường độc lộ tâm linh của chính mình.  Ví như Cha Mẹ cho chúng ta một thân mạngthành tựu công đức dưỡng dục cho, thầy đã cho chúng ta một huệ mạngthành tựu công đức giáo dưỡng, gieo hạt giống giác ngộ vào tâm của chúng taHôm nay với lòng biết ơn với vị Thầy khai môn của dòng thiền Tánh Không, Tuệ Huy xin phép cùng với quý vị ôn lại những di sản chung mà Thầy đã để lại cho tất cả chúng ta, và chúng ta cần phải làm gì để xứng đáng thừa tự di sản chung đó.

Trước hết, chúng ta ghi nhận một điều rất rõ: “Thầy là người biết tổ chức, và có cái nhìn thấu thị”.  Di sản thứ nhất mà Thầy để lại cho chúng ta chính là hệ thống 19 đạo tràng trải dài trên toàn thế  giới và một hội thiền trung ương. Ví như những người cha lập quốc (founding fathers) của nước Mỹ, thiết lập Hoa Kỳ bao gồm chính quyền liên bang và tiểu bang, và một văn bản hiến chương lập quốc. Cũng vậy, Thầy khi còn trụ thế, đi giáo hóa tới đâu, sau khi kết thúc khóa học Thầy thường hay “chấm” một thiền sinh nào mà Thầy nhận thấytâm đạo và có tài tổ chức, khuyến khích vị ấy thành lập đạo tràng. Thầy phân lập Ban Điều Hành, Ban Giáo Thọ, Ban Chuyên Tu Thiền Địnhquy định trách nhiệmquyền hạn trong Bản Thanh Qui.  Bản Thanh Qui này chính là cách thức mà các Đạo Tràng và Hội Thiền Trung Ương có thể tồn tại bền vữnglâu dài để thực hiện kỳ vọng của Thầy là Thiền Đi Vào Đời Sống.  Chính vì thế, mỗi chúng ta thỉnh thoảng nên mở lại Thanh Qui của Thầy để đọc và chiêm nghiệm lại, vì sao Thầy viết nên Thanh Qui này, đó chính là cấu trúc mà HTTK muốn tồn tại lâu dài cần phải tự mình hoan hỷ tin theo. Thanh Qui là biểu hiện của cái nhìn thấu thị và tài tổ chức của Thầy. 

Di sản thứ hai mà Thầy để lại cho chúng ta chính là Pháp Tu. Pháp Tu này rất rõ ràng minh bạch và đặt nền tảng trên thế chân vạc bao gồm 3 yếu tố: Lý thuyết, Lý Luận, và Kỹ Thuật Thực Hành. Lý thuyết bao gồm tinh túy của 3 hệ phái: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông. Lý luận bao gồm các bộ luận và cả khoa học. Kỹ thuật thực hành từ kinh nghiệm tự thân nội chứng của Thầy.  Các lớp học được thầy sắp xếp các giáo trình có trình tự, có thứ lớp từ thấp đến cao. Những năm cuối đời mình, thầy đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo các giáo thọ, thầy mở ra rất nhiều lớp đào tạo giáo thọ để thực hiện chủ trương Thiền Đi vào Đời Sống.

Di sản thứ ba mà Thầy để lại cho chúng ta là với hệ thống 19 đạo tràng sinh hoạt theo thanh qui như vậy,
với một pháp tu rõ ràng minh bạch như vậy,
nếu chúng ta lựa chọn tinh tấn tu học,
nếu chúng ta chọn gần gũi với đạo tràng địa phương,
chúng ta sẽ có cơ hội quy tụ với những người có tâm đạo, có tâm cầu pháp
Đạo tràng sẽ  là gia đình thứ hai, sẽ là mái ấm tâm linh cho chúng ta.
Khi về lại mái ấm tâm linh này, chúng ta có cơ hội gặp gỡ và thân cận với các thiện tri thức, với người đi cùng hướng trên con đường tâm linh.  Vì thế di sản thứ ba mà Thầy cho chúng tagia đình thứ hai, một mái ấm tâm linh, và là cơ hội cho kiếp này và gieo duyên cho nhiều kiếp sau, nếu được thân người, thì luôn được gần gũi Thiện Tri Thức và tiếp cận với Đạo Giải Thoát.

Nhân ngày lễ húy kỵ lần 2 của Thầy, chúng ta cùng nhau ôn lại những di sản chung mà Thầy đã cho chúng ta với lòng tri ân vô hạn. Chúng ta cần phải tự cố gắng hơn nữa, tự tu, tự giác để cùng nhau thực hiện hoài bão của Thầy tức là “Thiền Đi Vào Đời Sống”.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuệ Huy

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,500