HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0304 thơ Không Lạc - Thuần Trí Tịnh: KHÓC THẦY

Wednesday, December 8, 20216:35 PM(View: 477)
KHÓC THẦY
DD0304 Khoc Thay
Tôi đã khóc Mẹ, khóc Cha
Hôm nay là lần thứ ba, khóc Thầy
Biết rằng Vô Thường là đây
Mà sao đối diện lòng đầy Khổ Đau
Thầy Ơi! Con biết vì sao?
Vì Thầy, xem chẳng khác nào mẹ cha
Hôm nay Thầy đã đi xa
Thầy đi mãi mãi, sao mà gặp đây!
Còn đâu những buổi xum vầy
Còn đâu những lúc vây quanh Thầy minh
Bao nhiêu giọt lệ lung linh
Bao nhiêu tiếng “nấc” khóc tình “Ân Sư”
Làm sao khóc cho “đã  nư”
Như chưa được khóc”đã nư” đã thèm
Khóc Thầy nghìn giọt lệ mềm
Tiển Thầy nhẹ gót về bên Phật Đà
 
Không Lạc – Thuần Trí Tịnh
 
 
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
79,640