HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0295 VIDEO: HOA TÁNH KHÔNG NỞ RỘ Thơ: Hồi Không Nhạc: Thanh Tịnh Với tiếng hát : Nhóm Ca Việt

Thursday, November 18, 202112:56 PM(View: 678)
Video: HOA TÁNH KHÔNG NỞ RỘ
Thơ: Hồi Không
Nhạc:
 Thanh Tịnh

Với tiếng hát : Nhóm Ca Việt
 Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện
 
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCoppojU0m4Ujkku-ywGSDyA
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-iK6Ed0I4T4
 CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watchDD0295 Hoa Tanh Khong No Ro
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,200