HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0273 Đại diện Gia đình - Trần Thu Bình: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Wednesday, September 29, 20212:54 PM(View: 335)
Đại diện Gia đình - Trần Thu Bình
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

TNThayKhongChieu_ GiaDinh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa, con, Trần Thu Bình, trưởng nữ xin đại diện gia đình phát biểu vài lời tưởng niệm về Thầy  của chúng con, tỳ kheo Thích Không Chiếu.

Trước nhất chúng con xin cung kính cảm niệm Ni Sư Triệt Như và Thầy Không Đăng nhiều tâm sức làm lễ tưởng niệm và chủ lễ mai táng.
Xin ghi ân các anh chị thiền sinh đạo tràng Thiền Tánh Không Sacramento đã hết lòng lo lắng, chăm sóc, kề cận bên Thầy những ngày tháng cuối và đảm nhiệm lễ mai táng.
Và cũng xin cảm tạ Chư Tôn Tăng Ni, thiền sinh Thiền Tánh Không khắp nơi và thân hữu gần xa đã cầu nguyện, điện thoại, điện thư chia buồn, gởi vòng hoa, thăm viếng và đến tiễn đưa Thầy.

Thầy thọ 95 tuổi, với đời trần nhiều thăng trầm, truân chuyên. Từ thuở nhỏ, phải tự lập, Thầy lấy lý tưởngtinh thần ái quốc của người cha là Trần văn Thạch làm kim chỉ nam. Thời chinh chiến, Thầy đã phục vụ quê hương với tất cả tâm huyết. Thầy sống liêm sĩcương trực. Thầy luôn chỉ dẫn cho các con biết chia sẻ và sống bình đẳng với mọi người.
Sau biến cố quốc gia 1975, trong những năm bị giam cầm, về thân, Thầy dinh dưỡng theo phương pháp Ohsawa để tự chữa bệnh. Về tâm, Thầy chép kinh và hướng về Phật pháp để giảm bớt khổ. Nơi đây Thầy đã tỉnh ngộ  "Vô Thường" và có hữu duyên cùng trại cải tạo với cố Thiền chủ Thích Thông Triệt.
Khi được trả tự do , Thầy quy y và đi tầm Pháp.
Định cư trên đất Mỹ, Thầy thọ giáo với cố Hoà Thượng Thích Thông Triệt và an trú, hạ lạp trong Thiền  Tông Tánh Không .
Đối với con cháu trong gia đình, Thầy luôn khuyên nhủ, chỉ dẫn cách đem "Thiền vào đời sống" để dễ thấy an vui. Bao la, kiên nhẫn, từ bi, Thầy giảng dạy cho từng các con, các cháu thông hiểu được chữ "Nhẫn", cảm nhận được từ  "Không dính mắc" , thực hành kỹ thuật "Không nói" để dẹp vọng tưởng.

Công sinh thànhdưỡng dục trí tuệ tâm linh, chúng con vô vàn thương kính và ghi nhớ trọn đời. Chúng con thành tâm cầu nguyện giác linh Thầy về nơi cõi Phật, miền vãng sanh.

Trước khi dứt lời, chúng con xin đọc 4 vần thơ ngắn của cô Mỹ Châu, người em gái của Thầy gởi đến từ Victoria, Canada vì không có mặt ngày hôm nay.
        Người đi dứt hết nợ trần
        Người còn ở lại muôn vàn nhớ thương
        Nguyện rằng Công Đức người đi
        Giúp người ở lại tâm thần lạc an
Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,568