HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0271 Đạo Tràng Houston Texas- Tâm Như: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Wednesday, September 29, 202112:48 PM(View: 163)
Đạo Tràng Houston Texas - Tâm Như:
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU
TNThayKhongChieu_DocbaiTamNhu
MC Như Lan đọc bài Tưởng Niệm của chi Tâm Như DT HoustonNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kinh bạch Giác Linh Thầy

Thưa Thầy

Mỗi năm vào khoảng thời gian nầy khi thời tiết Houston mùa thu bớt nóng bức, chúng con đều có duyên thỉnh Thầy về đây hoằng pháp.  Mỗi lần sức khoẻ cho phép và được Thầy hứa khả chúng con vui mừng chờ đợi. Các lớp thiền sáng chủ nhật và buổi tối hai, tư, sáu sinh động, ấm áp hơn khi có Thầy đến.  Các bài giảng Thiền của Thầy đơn giản như đời sống của Thầy, rút ra từ những thăng trầm của đời sống từ chuyện vác tre, chùi nồi, rửa chén... nên dễ nhớ, dễ thực hành… Mỗi khi gặp phiền não, lại nhớ lời Thầy dạy việc gì cũng có hai cách giải quyết: thư giãn hay căng thẳng thì thấy mình bớt khổ trước những chướng duyên của cuộc đời.  Có lần con đến thiền thất thấy Thầy có để mảnh giấy nhỏ Thầy viết Thầy học hạnh tu của ngài Bahiya chỉ nhận thức ăn cúng dường cho 1 ngày thôi.

Thầy lưu lại cho chúng con hình ảnh một vị Thầy sống hạnh tri túc, đơn giản trong đời sống, sâu lắng trong tu tập, thanh thản ra đi khi đã tròn cống hiến cho tổ quốc, gia đình, thầy tổ, bạn tu và học trò.

Hôm nay hướng về giác linh Thầy,  Chúng con trân trọng kính dâng Thầy nén tâm hương, tiễn Thầy vào cõi vĩnh hằng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật

Thay mặt thiền sinh Đạo tràng TTK Houston,

Tâm Như bái tạ Thầy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,547